Sťažnosť do rúk štatutárneho zástupcu

Môžete poslať e-mail na adresu recepcia@ktidruzstvo.sk alebo vyplňte tento formulár.

Vaše meno *

Vaše telefónne číslo

Váš email *

Vaša správa