i1

Pri zmene vlastníka

Pri zmene vlastníka bytu je potrebné predložiť správcovi list vlastníctva resp. katastrom potvrdený návrh na vklad vlastníckeho práva. Následne sa spracuje a potvrdí trojdohoda medzi pôvodným, novým vlastníkom a správcom. V trojdohode budú potvrdené všetky relevantné údaje potrebné pre právoplatnú zmenu užívania príslušného priestoru.

Vzor dohody na stiahnutie nájdete tu. V tomto protokole sa uvedú stavy vodomerov na studenú a teplú vodu, ako aj stav meračov tepla. Tento protokol musí byť podpísaný pôvodným aj novým vlastníkom priestoru.

V prípade, že sa v priestore nenachádzajú digitálne merače tepla, kde sa dajú hodnoty kedykoľvek odpočítať, náklad za spotrebu tepla sa delí podľa vyhlášky ÚRSO 630/2005 o percentuálnej spotrebe za jednotlivé mesiace kumulatívne za kalendárny rok.

Stiahnuť dokument

 

Pozor dôležitý oznam!

 

 

Od 1. 8. 2018 sa K.T.I., družstvo nachádza na Drieňová 37, 821 02 Bratislava 2.

Naša kancelária je na Drieňovej ulici č.37, v budove Actoris System na 1. poschodí (bývalý „Dom podnikateľov“).
Budova je v sídlisku Ostredky na spojnici ulíc Sputniková, ul. Planét a Drieňová.
Vedľa stavebnej priemyslovky a policajnej stanice (bývalý daňový úrad).

Vchod je zo strany parku vedľa espressa Planétka.

MHD spojenie:

Naše telefónne číslo:

Naše mailové adresy sú:

Mapa:

 

Arpád Bachman
Predseda družstva