Starostlivosť o spokojné bývanie vlastníkov

Naša firma

bola založená v 1997 a okrem pôvodnej činnosti v stavebnom inžinieringu sa od roku 1999 venuje aj správe bytov a nebytových priestorov. V súčasnej dobe má 7 
pracovníkov a spravuje cca 2 110 bytov a nebytových priestorov rozmiestnených v MČ BA - Ružinov, Nové mesto, Vajnory, Dúbravka a v obci Rovinka.

Naši pracovníci

detailne poznajú potreby bytových objektov a iných nehnuteľností v novej forme vlastníckych vzťahov a svojou odbornosťou, skúsenosťou a pomocou výpočtovej techniky so špecializovaným programovým vybavením sú schopní zabezpečiť vysokú kvalitu správy nehnuteľností všetkého druhu pri dodržaní dobrej ceny.

Dodávateľské firmy

s ktorými spolupracujeme pri správe domov vyberáme po dôkladnom posúdení aby spĺnali za primerané finančné prostriedky vysoké požiadavky na kvalitu vykonávaných prác.

Zástupcovia vlastníkov

majú dôležitú úlohu pri správe domu. Pripravujeme im podklady a ponúkame 
riešenia na mieru pre spokojné užívanie priestorov.

 

Pozor dôležitý oznam!

 

 

Od 1. 8. 2018 sa K.T.I., družstvo nachádza na Drieňová 37, 821 02 Bratislava 2.

Naša kancelária je na Drieňovej ulici č.37, v budove Actoris System na 1. poschodí (bývalý „Dom podnikateľov“).
Budova je v sídlisku Ostredky na spojnici ulíc Sputniková, ul. Planét a Drieňová.
Vedľa stavebnej priemyslovky a policajnej stanice (bývalý daňový úrad).

Vchod je zo strany parku vedľa espressa Planétka.

MHD spojenie:

Naše telefónne číslo:

Naše mailové adresy sú:

Mapa:

 

Arpád Bachman
Predseda družstva