i2

Pri zmene počtu osôb

Ak sa v priebehu roka zmení počet osôb trvale žijúcich v byte, je potrebné takúto skutočnosť nahlásiť správcovi (narodenie dieťaťa, trvalé odsťahovanie z bytu – založenie vlastnej domácnosti, úmrtie…).

Evidencia počtu osôb slúži pre rozpočítavanie nákladov ako napr.: za OLO, používanie výťahu, osvetlenia spoločných priestorov atď.

Za uvedeným účelom si môžete stiahnúť tlačivo, ktoré je potrebné doplniť, podpísať a odovzdať na našej prevádzke prípadne zaslať poštou na našu korešpondenčnú adresu.Tlačivo na stiahnutie tu.

Stiahnuť dokument

 

Pozor dôležitý oznam!

 

 

Od 1. 8. 2018 sa K.T.I., družstvo nachádza na Drieňová 37, 821 02 Bratislava 2.

Naša kancelária je na Drieňovej ulici č.37, v budove Actoris System na 1. poschodí (bývalý „Dom podnikateľov“).
Budova je v sídlisku Ostredky na spojnici ulíc Sputniková, ul. Planét a Drieňová.
Vedľa stavebnej priemyslovky a policajnej stanice (bývalý daňový úrad).

Vchod je zo strany parku vedľa espressa Planétka.

MHD spojenie:

Naše telefónne číslo:

Naše mailové adresy sú:

Mapa:

 

Arpád Bachman
Predseda družstva