i1

Pri zmene vlastníka

Pri zmene vlastníka bytu je potrebné predložiť správcovi list vlastníctva resp. katastrom potvrdený návrh na vklad vlastníckeho práva. Následne sa spracuje a potvrdí trojdohoda medzi pôvodným, novým vlastníkom a správcom. V trojdohode budú potvrdené všetky relevantné údaje potrebné pre právoplatnú zmenu užívania príslušného priestoru.

Vzor dohody na stiahnutie nájdete tu. V tomto protokole sa uvedú stavy vodomerov na studenú a teplú vodu, ako aj stav meračov tepla. Tento protokol musí byť podpísaný pôvodným aj novým vlastníkom priestoru.

V prípade, že sa v priestore nenachádzajú digitálne merače tepla, kde sa dajú hodnoty kedykoľvek odpočítať, náklad za spotrebu tepla sa delí podľa vyhlášky ÚRSO 630/2005 o percentuálnej spotrebe za jednotlivé mesiace kumulatívne za kalendárny rok.

Stiahnuť dokument